BUSINESS STORYTELLING AANPAK - 3 STAPPEN

Het maken van een corporate story of brand story is een proces waarin we eerst op zoek gaan naar de kern van het merk/de organisatie. Vanuit historie, maar ook zeker het heden en de toekomst. Wat is de verbindende factor die wordt herkend, inspireert en richting geeft? En hoe maken we dat spannend en relevant voor verschillende doelgroepen? Grofweg bewandelen we de volgende drie stappen:

Corporate Story vinden.JPG

1. Vinden VAN BASISVERHAAL

In de storytelling workshop gaan we op zoek naar de kern van het merk. Wat is de dynamiek van het merkverhaal? Wat zijn de belangrijkste krachten?  We zullen gezamenlijk het basisverhaal verbeelden, doorleven en verrijken met creatieve oefeningen en middelen. 

Corporate story maken.png

2. MAKEN VAN BASISVERHAAL

We werken de learnings uit de brand storytelling workshop uit tot een basisverhaal. Dit is een verhaal waarin duidelijk wordt waar het merk in de kern voor staat, wat de ambitie is en wat het bedrijf onderscheidend en relevant maakt voor klanten. We werken het verhaal uit in een story guide met verhaallijnen en visuals.

Corporate Story delen.jpg

3. DELEN VAN VERHAALLIJNEN

We helpen het basisverhaal te verspreiden. Hoe kunnen medewerkers hun eigen verhaal vinden en delen vanuit de brand story /corporate story? Hoe vertalen we verhaal naar onze kanalen, zoals de website? Hoe zetten we verschillende verhaallijnen uit die het grote verhaal vertellen?


BRAND STORYTELLING CANVAS

We gebruiken het door StoryDiggers ontwikkelde 'Brand Storytelling Canvas' om het basisverhaal vorm te geven en scherp te formuleren. Dit canvas is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell. We hebben hieruit de basiselementen en dynamieken van verhalen gedestilleerd voor gebruik binnen organisaties. Vervolgens geven we handvatten om het verhaal naar buiten te brengen, waarin we keuzes maken in vorm, platform en organisatie. 

Brand Storytelling Canvas - StoryDiggers.jpg