Content Marketing Strategy Model

 
 

Strategisch kader voor content marketing

Content marketing is het smeermiddel tussen het merk en de doelgroep. Of zou het moeten zijn. In een tijd waar iedereen content kan maken en publiceren, zie je veel content die nauwelijks bijdraagt aan de marketingdoelstellingen. Het is daarom van groot belang een goed strategisch kader te hebben waarbinnen content wordt gemaakt. Om deze reden hebben we het Content Marketing Strategy Model ontwikkeld. 

 

Goede content is waar merk en doelgroep elkaar ontmoeten

Goede content wordt opgebouwd vanuit twee uitgangspunten:

1. Brand Story: Vertelt waar je als merk voor staat, goed in bent en waarom we voor jouw merk zou moeten kiezen

2. Buyer Persona: Sluit aan op de behoeften de doelgroep (interesses, voorkeurskanalen en manier van interactie) 

De ingrediënten om tot goede content te komen zijn vervolgens:

a. Perspectief

b. Episodes 

c. Interactie

Content Marketing Strategy Model

Uitgangspunt 1: Brand Story

Om content te kunnen maken die goed bij je merk past, zal je allereerst je eigen verhaal scherp moeten hebben. Dat klinkt vaak makkelijker dan het is. Waar strijd je voor als merk? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe uit zich dat? In termen van Simon Sinek: ‘de why’ van je merk. Vanuit het merk bezien is dit waar je de content aan kan toetsen: draagt het bij aan ons grotere verhaal? Een goede brand story geeft intuïtieve helderheid in wat je wel en niet moet doen als merk.

Vervolgens kan je vanuit je brand story een verhaallijn destilleren. Een serie afleveringen over een bepaald thema wat past bij je merkverhaal, denk aan: ‘op zoek naar…’, ‘creativiteit versus commercie’, ‘genieten zonder teveel te betalen’, etc. Door een serie te maken met meerdere afleveringen zorg je voor herkenbaarheid en een continu karakter. Zo voorkom je dat je content uit allemaal losse elementen bestaat en stimuleer je je publiek om meer content binnen de serie te bekijken. Meer over het maken van je brand story.

Om content te kunnen maken die goed bij je merk past, zal je allereerst je eigen verhaal scherp moeten hebben

Uitgangspunt 2: Buyer Persona’s

Voor wie is je content eigenlijk bedoeld? Hoe zien je belangrijkste doelgroepen eruit? En hoe goed ken je je publiek? Welke dilemma’s, uitdagingen en behoeften hebben zij? Welke onderwerpen hebben hun bijzondere interesse? Hoe vang je hun aandacht?

Een manier om de belevingswereld van doelgroepen invoelbaar te maken is via persona’s. Een persona is de verpersoonlijking van een klantgroep: een fictief persoon dat levensecht aanvoelt. Ieder persona heeft een specifiek wensenpakket ten aanzien van je markt (zie voorbeelden). Als persona's op een goede manier ontwikkeld zijn, bieden ze inspiratie in het creëren van story topics ('Marc houdt van reizen, kunnen we dat als startpunt nemen?') en zijn ze een uitstekend middel om de relevantie van geproduceerde content te bepalen ('wordt Mark zijn aandacht hierdoor echt voldoende getrokken?'). Meer over het maken van buyer persona's.

Zonder perspectief wordt content ‘zielloos’

Ingrediënten: Perspectief, Episodes en Interactie

 

Ingrediënt a: Perspectief

Perspectief is het belangrijkste ontwerpcriteria voor je content. Zonder perspectief wordt content ‘zielloos’. Stel daarom vast: vanuit wie vertellen we het verhaal? Vanuit klanten? Vanuit de oprichter, directeur of medewerkers van je organisatie? Vanuit experts of influencers? Er wordt binnen het format van een verhaallijn vaak voor 1 perspectief gekozen, maar het kan ook juist interessant zijn een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

 

Ingrediënt b: Episodes

De afleveringen binnen een serie hebben een specifiek onderwerp binnen het thema, zoals: ‘beveiliging’ of ‘service’. In een episode dient het onderwerp belicht te worden op een manier die aansluit bij de beleving van de doelgroep en een wijze waarop iets over het merk geleerd wordt. Hoe linkt deze aflevering naar de oplossingen, events en andere activiteiten van het merk?

 

Ingrediënt c: Interactie

Vervolgens wil je dat de content het publiek ook daadwerkelijk bereikt en dat er interactie ontstaat: het nodigt uit tot verdieping, er wordt over gepraat, het wordt gedeeld, etc. Of meer direct: het leidt tot een aankoop. Het is dus belangrijk om te snappen waar je je doelgroep kunt bereiken en hoe je deze verder activeert. Door te vragen eigen kennis of ervaringen te delen? Door een ludieke winactie? Door spelelementen toe te voegen? 

 

Zelf aan de slag met Content Marketing Strategie?

Hopelijk heeft bovenstaande je gedachten verder gevormd rondom je eigen content marketing strategie. We zijn erg benieuwd op welke manier. Meer weten over de toepassing van het Content Marketing Strategy Model? Neem contact op!