De aantrekkingskracht van de regio Amsterdam is enorm. Met een steeds grotere hoeveelheid reizigers in de regio als gevolg. Er moet nogal wat gebeuren om de stad bereikbaar te houden: verbouwingen aan station en spoor en werk aan de wegen in en rond de stad. Hierin spelen meerdere organisaties een belangrijke rol zoals Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Prorail. Met elkaar zullen ze deze klus moeten klaren. Maar het is nog een flinke uitdaging. Organisaties met verschillende belangen, culturen en werkwijzen zullen één geheel moeten vormen. Daartoe is samenwerkingsverband ‘Amsterdam Bereikbaar’ in het leven geroepen.

Er is meer nodig dan alleen het oprichten van de samenwerking. De deelnemende organisaties moeten hun gezamenlijke weg vinden, af en toe hun neus stoten en eerste successen boeken. Om dit een impuls te geven is StoryDiggers gevraagd het hogere doel zichtbaar en invoelbaar te maken tijdens een ‘community bijeenkomst’. Voor wie doen we dit uiteindelijk? Tijdens de bijeenkomst hebben we trainingsacteurs laten ‘inbreken’ op het programma. Vier verschillende type reizigers met ieder hun eigen verhaal. Om vervolgens het gesprek met elkaar te voeren over hoe je gezamenlijk kunt optrekken. Er werd nog lang over doorgepraat… En nog steeds! Inmiddels zijn de eerste successen behaald. En ja, ook die verhalen zijn we aan het vangen en verder aan het verspreiden. Zodat iedereen zich elke dag weer wil inzetten voor een bereikbaar Amsterdam.

Comment