Dr. Jekyll en Mr. Hyde van Content Marketing...

Comment

Dr. Jekyll en Mr. Hyde van Content Marketing...

...en andere observaties op het Content Marketing en Storyteling Event

Het besef kwam toen ik vanavond mijn dochter van vier naar bed bracht en een verhaaltje voorlas. Over kikker en pad, reuzen en draken. Hier had ik nog wel wat meer van willen horen vandaag. Samen met mede-StoryDigger Sander was ik op het Content Marketing en Storytelling Event. Ik snap nu waarom het event twee titels heeft. Content Marketing en Storytelling zijn namelijk verschillende werelden.

Ster van de dag was Genevieve Meerburg met een strak verhaal over de ‘rise and fall’ van het verzekeringsmerk onna onna. Oprecht, vanuit zichzelf, een mooie spanningsopbouw en geen plichtmatige ‘lessons learned’ (‘als het goed is hebben jullie mijn belangrijkste lessen onthouden, anders was het geen goed verhaal’).

Genevieve Meerburg op het Content Marketing en Storytelling Event

Genevieve Meerburg op het Content Marketing en Storytelling Event

Een ander verhaal dat mij geraakt heeft vandaag was het verhaal van Peter. Een zelfstandig marketing professional die door een ernstig fietsongeluk en een maandenlange revalidatie sinds een maand weer voorzichtig aan het werk was. In de stromende regen kwam zijn wiel in een vee-rooster terecht waardoor zijn linkerbeen verbrijzelde. Bijna was deze geamputeerd. Toen het gebeurde had hij net zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezegd, na 12 jaar trouw te hebben betaald. Ondanks dat hij meer dan ooit het geld kon gebruiken, was hij veel kritischer geworden op het type werk wat hij aannam. Het ongeluk had hem veranderd: hij wilde alleen nog werk doen waar hij energie van kreeg.

Voor degenen die ook op het event zijn geweest en dit verhaal niet herkennen: dat klopt. Peter vertelde zijn verhaal tijdens de borrel. En wat had ik graag nog meer echte verhalen gehoord vandaag. Maar de keiharde constatering was ook dat content marketing staat voor een hoop gelul in de ruimte. Buckle up, hier een aantal termen die ik vandaag vaak hoorde langskomen: branded content, 360 inzetten van kanalen, engagement creëren, eyeballs tellen, influencers inhuren. Content marketing staat bijna gelijk aan een industrieel proces: content moet geproduceerd worden, het wordt door de kanalen gepropt en vervolgens moet de doelgroep deze ‘consumeren’. Eén spreker had het over ‘content pushen’. Je douwt het gewoon door de strot van de doelgroep, net als je bij een gans doet om foie gras te maken. Dit is alles waar content marketing volgens mij niet over gaat. Of zou moeten gaan.

Gelukkig waren er ook veel mooie voorbeelden. Volgens regisseur Martin Koolhoven zijn verhalen ‘een soort bootcamp voor het echte leven’. Aan de hand van scenes uit The Abyss en Drive toonde hij aan dat klassiekers ontstaan door één ‘defining scene’: één scene die het hele verhaal vertelt. Welke scene zou jij als bedrijf of merk willen laten zien?

Regisseur Martin Koolhoven op het Content Marketing en Storytelling Event

Regisseur Martin Koolhoven op het Content Marketing en Storytelling Event

Xavier Feliu van Vodafone bracht ook mooie verhalen mee. Van de 78-jarige Ria en haar vriendin An uit Boxtel die voor het eerst een vliegtuig in gaan, stotterende kinderen die via een app leren rappen en zo hun stotteren te overwinnen en een WhatsApp dienst voor daklozen die zorgt dat ze snel hulp krijgen in geval van nood. Het blijft knagen of het heel anders was geweest als T-mobile dit had gedaan, maar vanuit de claim ‘Power to you’ zie ik wel de link. Bovendien had hij overtuigend bewijs mee dat de mate van aanbevelen onder klanten flink was gestegen. Om te onderstrepen dat het geen gemakkelijk proces was geweest, sloot hij af met de legendarische woorden: ‘A lesson from my grandma: It's like being pregnant: everybody congratulates you, but nobody knows how many times you got fucked'. Met zijn Spaanse accent zorgde dit voor een onvergetelijk moment.

Ok, de conclusie: ik heb vandaag parels gezien, maar ook monsters. De Dr Jekyll en Mr Hyde van de wereld van content marketing en storytelling. In houd me vast aan de parels en probeer een alternatief te bieden voor de monsters. Was het maar zo simpel als het voorlezen van het verhaal van kikker en pad, van de reuzen en de draken. Wacht, dat is het ook. Welterusten pap. Welterusten schat, morgen weer een verhaaltje.

Content Marketing Storytelling.jpg

Comment

Content Marketing Strategy Model: Nespresso en Cisco

Comment

Content Marketing Strategy Model: Nespresso en Cisco

Content marketing: strategie is van groot belang

Content marketing is het smeermiddel tussen het merk en de doelgroep. Of zou het moeten zijn. In een tijd waar iedereen content kan maken en publiceren, zie je veel content die nauwelijks bijdraagt aan de marketingdoelstellingen. Het is daarom van groot belang een goed strategisch kader te hebben waarbinnen content wordt gemaakt. In deze blog licht ik het Content Marketing Strategy Model toe. En hoe met deze blauwdruk de recente content marketing successen van Nespresso en Cisco kunnen worden verklaard.

 

Content Marketing Strategy Model

Goede content wordt opgebouwd vanuit twee uitgangspunten:

1. Brand story: het vertelt waar je als merk voor staat, goed in bent en waarom we voor jouw merk zou moeten kiezen.

2. Buyer persona: het sluit aan op de behoeften de doelgroep (interesses, voorkeurskanalen en manier van interactie) 

Dit zijn de twee basisuitgangpunten in het Content Marketing Strategy Model. De ingrediënten om tot goede content te komen zijn vervolgens: a. perspectief, b. episodes en c. interactie. Deze onderdelen licht ik hieronder verder toe.

Content Marketing Strategy Model.png

Uitgangspunt 1: Brand Story

Om content te kunnen maken die goed bij je merk past, zal je allereerst je eigen verhaal scherp moeten hebben. Dat klinkt vaak makkelijker dan het is. Waar strijd je voor als merk? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe uit zich dat? In termen van Simon Sinek: ‘de why’ van je merk. Vanuit het merk bezien is dit waar je de content aan kan toetsen: draagt het bij aan ons grotere verhaal? Een goede brand story geeft intuïtieve helderheid in wat je wel en niet moet doen als merk.

Vervolgens kan je vanuit je brand story een verhaallijn destilleren. Een serie afleveringen over een bepaald thema wat past bij je merkverhaal, denk aan: ‘op zoek naar…’, ‘creativiteit versus commercie’, ‘genieten zonder teveel te betalen’, etc. Door een serie te maken met meerdere afleveringen zorg je voor herkenbaarheid en een continu karakter. Zo voorkom je dat je content uit allemaal losse elementen bestaat en stimuleer je je publiek om meer content binnen de serie te bekijken. Zie ook mijn eerdere blog over Brand Storytelling.

 

Uitgangspunt 2: Persona’s

Voor wie is je content eigenlijk bedoeld? Hoe zien je belangrijkste doelgroepen eruit? En hoe goed ken je je publiek? Welke dilemma’s, uitdagingen en behoeften hebben zij? Welke onderwerpen hebben hun bijzondere interesse? Hoe vang je hun aandacht?

Een manier om de belevingswereld van doelgroepen invoelbaar te maken is via persona’s. Een persona is de verpersoonlijking van een klantgroep: een fictief persoon dat levensecht aanvoelt. Ieder persona heeft een specifiek wensenpakket ten aanzien van je markt (zie voorbeelden). Als persona's op een goede manier ontwikkeld zijn, bieden ze inspiratie in het creëren van story topics ('Marc houdt van reizen, kunnen we dat als startpunt nemen?') en zijn ze een uitstekend middel om de relevantie van geproduceerde content te bepalen ('wordt Mark zijn aandacht hierdoor echt voldoende getrokken?'). Verderop in deze blog zal ik dit verder toelichten aan de hand van de cases.

 

Ingrediënten: Perspectief, Episodes en Interactie

Ingrediënt a: Perspectief

Perspectief is het belangrijkste ontwerpcriteria voor je content. Zonder perspectief wordt content ‘zielloos’. Stel daarom vast: vanuit wie vertellen we het verhaal? Vanuit klanten? Vanuit de oprichter, directeur of medewerkers van je organisatie? Vanuit experts of influencers? Er wordt binnen het format van een verhaallijn vaak voor 1 perspectief gekozen (zoals bij de voorbeeldcases), maar het kan ook juist interessant zijn een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Ingrediënt b: Episodes

De afleveringen binnen een serie hebben een specifiek onderwerp binnen het thema, zoals: ‘beveiliging’ of ‘service’. In een episode dient het onderwerp belicht te worden op een manier die aansluit bij de beleving van de doelgroep en een wijze waarop iets over het merk geleerd wordt. Hoe linkt deze aflevering naar de oplossingen, events en andere activiteiten van het merk?

Ingrediënt c: Interactie

Vervolgens wil je dat de content het publiek ook daadwerkelijk bereikt en dat er interactie ontstaat: het nodigt uit tot verdieping, er wordt over gepraat, het wordt gedeeld, etc. Of meer direct: het leidt tot een aankoop. Het is dus belangrijk om te snappen waar je je doelgroep kunt bereiken en hoe je deze verder activeert. Door te vragen eigen kennis of ervaringen te delen? Door een ludieke winactie? Door spelelementen toe te voegen?

 

Voorbeelden: Nespresso en Cisco

Tijd voor wat voorbeelden. Vanuit B2C zullen we kijken naar de case van Nespresso: ‘De reis van koffiebes tot kopje’. Vanuit B2B zoomen we in op Cisco met ‘There’s never been a better time’.

Content Marketing Strategy Model Nespresso.jpg

Nespresso: ‘De reis van koffiebes tot kopje’

1. Brand Story

Nespresso staat bekend als lifestyle merk dat op zoek is naar de perfecte koffie. De manier waarop deze koffie tot stand komt is minder bekend. Uit onderzoek is gebleken dat daar wel behoefte aan is bij Nespresso-drinkers. Vanuit daar is de verhaallijn ‘van koffiebes tot kopje’ ontwikkeld.

2. Persona’s

Vanuit jarenlange ervaring met segmentatie-onderzoek durf ik te stellen dat het profiel van huidige Nespresso-drinker een goede match vertoont met het sociologische segment de ‘cultural creatives’. Dit zijn consumenten die hechten aan kwaliteit, interesse hebben voor kunst en cultuur, een internationale focus hebben, belezen en goed geïnformeerd zijn en zich maatschappelijk betrokken voelen. Als je dit in een persona zou vertalen, zou je uitkomen op een type als Matthijs van Nieuwkerk of Sacha de Boer (onthoud die laatste!).

a. Perspectief

Om het verhaal te vertellen is gekozen voor een bekende influencer. Zij is degene die, gewapend met fotocamera, voor ons op zoek gaat naar de oorsprong van Nespresso. Het gaat hier om Sacha de Boer (jawel, daar is ze!). Onder het motto ‘De Boer en de boer’ begint zij haar reis bij de Colombiaanse boeren. Vanwege haar achtergrond als kritische nieuwslezeres en fervent fotografe is zij een hele goede match met de ‘cultural creatives’. 

b. Episodes

In vijf minidocumentaires wordt Sacha gevolgd in haar reis door Colombia, waarbij in iedere aflevering iets nieuws wordt geleerd over het selecteren van de juiste bonen of over het belang van duurzaamheid in het productieproces, Na de vijf afleveringen gaat het verhaal verder, hetzij in andere vorm: zo worden onder andere de foto’s van Sacha geëxposeerd in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

c. Interactie

De afleveringen worden onder de aandacht gebracht via de eigen kanalen van Nespresso, maar ook uitgezonden op Discovery Channel en 24Kitchen. Er wordt geadverteerd op websites voor fotografie. De volgers van het verhaal worden op meerdere manieren betrokken: via een online omgeving kunnen mensen zelf foto’s maken van delen van Sacha’s reis. De winnaars krijgen een fotografie masterclass. In totaal werd de content 31 miljoen keer bekeken, leverde het 50 PR publicaties op en leidde het tot een aantoonbaar verhoogde aankoopintentie. (bron: SpinAwards). 

 

Cisco: ‘There’s never been a better time’

1. Brand Story

Technologiebedrijf Cisco zet zichzelf neer als voorloper in de wereld van ‘connectivity’. Ze zien het als hun uitdaging organisaties aan te moedigen de mogelijkheden van digitalisering te benutten en organisaties te inspireren op dit gebied. Na eerdere verhaallijnen als ‘Empower the Internet Generation” en “The Human Network” maken ze nu een serie in het thema ‘There’s never been a better time’. Hierin wordt met recente cases aangetoond wat technologie bijdraagt aan het oplossen van structurele problemen bij organisaties.

Content Marketing Strategy Model Cisco.jpg
Content Marketing Strategy Model Cisco 2.jpg

2. Persona’s

Het is aannemelijk dat Cisco met buyer persona’s werkt aangezien hun senior director het boek ‘Buyer Persona’s’ op de achterkant van het boek aanbeveelt. Hoewel ik de persona’s niet ken, schat ik in dat zij zich niet alleen op de technische personen in organisaties richten, maar juist ook op managers in de lijn die op zoek zijn naar oplossingen voor strategische problemen, zoals een havenmeester, een beheerder van een natuurgebied en een schooldirecteur.

a. Perspectief

‘There’s never been a better time’ wordt in eerste instantie verteld vanuit het perspectief van klanten van Cisco. Zij vertellen waar ze tegenaan liepen en wat technologie voor ze heeft opgelost. Dit zijn verrassende, inspirerende verhalen. Zie hier het voorbeeld van de beheerder van een Zuid-Afrikaans wildpark die technologie inzet tegen stropers van neushoorns:

b. Episodes

In elke aflevering wordt een specifieke mogelijkheid van de technologie getoond. In het bovenstaande voorbeeld ‘There’s never been a better time to save the rhino’s’ gaat het om beveiliging en bescherming. In dezelfde serie zijn er onder andere de episodes: ‘…to save a life wherever it may be’, ‘to automate the worlds most dangerous jobs’ en‘…to make cities smarter’. Deze laatstgenoemde aflevering gaat over hoe technologie de haven van Hamburg helpt alle complexe verkeersstromen te managen. Het onderwerp dat centraal staat is het koppelen van verschillende gegevensbronnen.

c. Interactie

De hierboven besproken verhaallijn staat centraal op alle eigen media van Cisco, zoals de website. Daarnaast is deze ondersteund op tv en via websites als Forbes, Fortune en Fast Company. Vanuit het overkoepelende thema ‘There’s never been a better time to change the world’ mengt Cisco zich in veel actuele maatschappelijke en economische problemen. Dat leidt tot een dialoog met verschillende doelgroepen op managerial niveau over de mogelijkheden die technologie biedt in het oplossen van complexe problemen. En dat is een mooie ingang voor gesprek op dat niveau.

 

Ook met een bescheiden budget kun je aan de slag

De voorbeelden van Nespresso en Cisco zijn natuurlijk mooie cases. Maar ja, deze merken hebben een budget dat voor de meeste merken niet binnen bereik ligt. Toch moeten kleinere merken zich hier niet door laten tegenhouden. Uit ervaring weet ik dat je met een bescheiden budget hele mooie en effectieve content marketing kan opzetten. Het is wel zaak om de belevingswereld van je doelgroepen scherp te krijgen en de verhaaldynamiek rondom je merk. En vanuit daar aan de slag met perspectief, episodes en interactie!

Hopelijk heeft deze blog je gedachten verder gevormd rondom je eigen content marketing strategie. Ik ben erg benieuwd op welke manier, misschien wil je wat delen in de comments. En laat ook zeker weten als je feedback op het model zelf hebt!

Comment

Episode 3: de schat en wat merken kunnen leren van de voetbaldames

Comment

Episode 3: de schat en wat merken kunnen leren van de voetbaldames

Ultieme verhaallijn

Wat een heldinnen dat damesteam! Wat een prachtig verhaal om te volgen en wat werd heel Nederland hierin meegezogen. Zure kritiek (van oude voetbalmannen) ombuigen met positiviteit en liefde met als resultaat ultieme prestaties, verdiende bewondering en eeuwige roem. Een verhaallijn om van te smullen. En dat hebben 4,1 miljoen Nederlanders gedaan (en zo’n 13 miljoen mensen wereldwijd in 80 landen).

Verhaaltechnisch is het echt een interessante case. Vorige keer hebben we het gehad over hoe je je publiek meeneemt door een connectie met je held(in) te orkestreren (kun je hier terug lezen). Wie de heldinnen zijn in dit verhaal is duidelijk. Deze keer wilde we het hebben over een ander belangrijk element in elk verhaal: de schat.

Het verlangen naar de schat is de motor van elk verhaal

De schat is de reden waarom de held(in) op pad gaat. Iets dat hij of zij wil bereiken. Schatten kennen velen vormen en kunnen zowel concreet als abstract zijn. Denk bijvoorbeeld aan Frodo uit The Lord of the Rings: zijn schat is een veilige en vrije Shire zonder orks en Sauron. Of denk aan de kist met goud uit een piratenverhaal.

Wat de schat is in het verhaal van de voetbaldames is duidelijk. Kijk ze glunderen naar die bokaal (of eigenlijk mega-parel) in de foto hierboven. Dit is het eindresultaat van hun avontuur met hoogtepunten en tegenslag. De hoogtepunten: ongeslagen door andere teams, vriendschap en teamspirit en toenemende aandacht en waardering voor vrouwenvoetbal. Maar zeker ook tegenslag: harde kritiek van mannelijke voetbalkenners vooraf, blessures, spierpijn en goals tegen vroeg in de wedstrijd.

Die cup (of parel) representeert de inlossing van het echte verlangen: de wens om de beste te willen zijn. Dat is de motor van het verhaal van de leeuwinnen. Maar ook de wens om hun favoriete sport op topniveau te kunnen uitoefenen. Coach Sarina Wiegman vocht tegen haar tranen toen ze bij Jinek vertelde dat ze vroeger haar haar kort knipte om wedstrijden te mogen meespelen met de jongens. En nu heeft ze het beste damesteam van Europa naar de overwinning geleid. Prachtig recept voor een film!

Zoek collectieve verlangens bij je doelgroep

Nederland werd de afgelopen weken langzaam weer eens ‘ouderwets’ voetbalgek. Ik hoorde een radiocommentator tijdens een wedstrijd zeggen dat de sfeer in het stadion voelde als het fameuze EK in ’88, die tijd toen de Nederlandse voetbalmannen de beste waren van Europa. Want hoewel het totaal on-Nederlands is om uit te spreken dat we de beste willen zijn (doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg), willen we het eigenlijk allemaal wel: we willen winnen. We willen nummer 1 zijn. En als iemand van onze groep dat doet dan voelen we dat allemaal een beetje.

Tot een aantal jaar geleden was het mannenvoetbal daar een belangrijk onderdeel van. Maar helaas bakken de heren er al een tijdje vrij weinig van. En dat staat onze collectieve verlangens dus in de weg. Hoe fijn dus als er ineens een damesteam opstaat dat glorieus Europees kampioen wordt en links en rechts favorieten en rivalen de oren wast met verdomd goed voetbal! Nederlands aanvallend en spectaculair! Je begrijpt nu waarom die kijkcijfers en bezoekersaantallen door het dak gingen en waarom de straten gevuld waren met oranje fanaten.

Foto: de leeuwinnen fanwalk in Tilburg

Leuk verhaal, maar wat moet ik als marketeer hiermee?

Het voorbeeld van de leeuwinnen laat zien hoe groot het effect kan zijn als je met je verhaal intapt op collectieve verlangens van je doelgroep. En dat je de wensen van de held in je verhaal moet afstemmen op die collectieve verlangens. Drie voorbeelden:

Axe: Wat willen puberende jonge mannen het liefst? Interesse van meisjes:

Lego: wat willen vaders van jonge kinderen het liefst? Samen spelen en quality time

Weight watchers: wat willen mensen die zichzelf te dik vinden het liefst? Eigenwaarde en zelfvertrouwen.

You get the picture? Het gaat er dus om dat je die (herkenbare) held of heldin van je verhaal een wens of verlangen mee geeft. Dus naast details over het personage die het beeldend en herkenbaar maken moet je ook zorgen dat we zijn of haar drijfveren snappen en voelen. En dat doe je dus door die schat aan het einde van het avontuur op te nemen in je verhaal. Het moment dat dat diepe verlangen wordt ingelost.

Stem de verlangens van de organisatie met die van je doelgroep af

In de voorbeelden hierboven zien we de doelgroep in de heldenrol. Maar wat als je als merk of organisatie zelf de hoofdrol speelt in je verhaal? Kijk bijvoorbeeld eens naar Elon Musk, de personificatie van het merk Tesla.

Wat verlangt de doelgroep van Tesla? Die willen voorlopen, een beetje rebels zijn, snel zorgen voor betere wereld en ‘looking good while doing it’ Wat is het verhaal van Elon Musk? Een held die vecht voor waar hij in gelooft, geen concessies doet, tegen de stroom in gaat en op spectaculair snelle wijze markten op z’n kop zet en de wereld verbetert.

Of dit voorbeeld van Heineken dat, net als de oranje leeuwinnen, appelleert aan de verlangens om internationaal de beste te zijn (waar een klein land groot in kan zijn door simpel en bescheiden te blijven). En ‘based on a true story’ een verhaal laat zien van het winnen van de de Grand Prix op de wereld tentoonstelling in 1889.

Denk aan de idealen

Veel organisaties hebben mooie visie- en missiestatements of een duidelijke why? en purpose geformuleerd. Deze uitspraken gaan meestal verder dan “we willen veel winst maken en producten verkopen”. Ze bevatten vaak ook de diepste wensen en idealen van je organisatie en vormen daarmee het vertrekpunt voor het concretiseren van je schat.

Maar in elk goed verhaal zijn vaak nog aardig wat obstakels te overwinnen en beproevingen te doorstaan. Stay tuned voor de volgende aflevering! Dan wordt het echt spannend als we in de wereld van conflicten, crises en monsters duiken. Help!

Ken je zelf voorbeelden die inspireren of juist de plank helemaal misslaan? We zijn benieuwd! Laat je reactie achter in de comments!

En mocht je je een hele dag willen verdiepen in deze materie? We geven kaarten weg voor het Content Marketing en Storytelling Congres.

Comment

Drie inspirerende brand storytelling voorbeelden

Comment

Drie inspirerende brand storytelling voorbeelden

Brand Storytelling voorbeelden

Storytelling is het nieuwe goud. Ten minste als je de marketinggoeroes mag geloven. Toch zijn er nog weinig merken die storytelling succesvol weten in te zetten. In deze blog verkennen we een aantal mooie voorbeelden van brand storytelling. En ontleden we de learnings: wat is het recept voor een succesvolle brand story strategie?

Zelf versta ik onder brand storytelling het inzetten van verhaaltechnieken om met meer impact je merkboodschap over te brengen bij je doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat verhalende communicatie de hersenen op een diep niveau bereiken. Zoals je kunt zien in onderstaand plaatje worden bij feitelijke informatie twee hersengebieden actief, terwijl dat er bij verhalende informatie maar liefst zeven gebieden zijn. Dit zijn met name de ‘belevingsgebieden’ zoals reuk en motoriek, met andere woorden: je beleeft het verhaal alsof het je zelf overkomt. Hierdoor zullen mensen eerder in actie komen na een verhaal dat ze raakt dan door meer feitelijke informatie.

Bovenstaande is een mooi gegeven, maar roept de vraag op: hoe zet je verhalen nu in voor je merk? Bij deze drie voorbeelden om je aan het denken te zetten. Let daarbij op de volgende aspecten:

1.     Zit er spanning in het verhaal?

2.     Voel je je verbonden met het verhaal? (zie ook: connectie met de held)

3.     Draagt het bij aan de merkpositionering?


1. Interpolis – Dit kan ook jou gebeuren…

Om maar met de recentste case te beginnen: het filmpje van Interpolis over het effect van appen achter het stuur. Deze film ging viraal, en dat heeft volgens mij te maken met twee dingen. Een goede spanningsopbouw en  de verbondenheid die je voelt met de ‘personages’ in de film.

Spanning: omslagpunt

De spanning wordt gecreëerd door lichtvoetig te starten met ergens halverwege een omslagpunt waarop het allemaal heel serieus wordt. Er openbaart zich een concrete dreiging in het verhaal, het belangrijkste ingrediënt voor spanningsopbouw. En niet zomaar een dreiging, het gaat hier om de grootste dreiging die we kennen: de dood.

Connectie: herkenbaar

Op verbondenheid scoort deze film ook goed, je herkent jezelf (ik in elk geval wel) in het weleens kijken op je telefoon tijdens het rijden. Vervolgens stappen we in het perspectief van Koen die vertelt over zijn echte ervaring. Groot respect overigens dat hij dit op camera durft te vertellen. Door de herkenbaarheid van de situatie en de oprechte manier van vertellen voelen we ons met hem verbonden en komt zijn verhaal keihard binnen.

Merkboodschap: even zoeken

Qua verhalendheid heeft Interpolis het dus fantastisch gedaan. Als je vervolgens kijkt naar de link met de merkboodschap van Interpolis was het voor mij eerlijk gezegd eerst even zoeken: wat heeft dit nu eigenlijk te maken met Interpolis en hun claim ‘Glashelder’? Maar ik snap dat Interpolis zich presenteert zich als een partij die maatschappelijk betrokken is en ook wil investeren in het voorkomen van ongelukken. De film moet mensen aanzetten een app downloaden waardoor je minder wordt afgeleid tijdens het rijden. Het is de vraag in hoeverre dat in de praktijk gebeurt, maar voor mij is dit een inspirerend voorbeeld van brand storytelling. Hopelijk is het geen eenmalig lucky shot en weet Interpolis dit als strategie door te zetten.


2. The North Face – #QuestionMadness

Er zijn veel video’s op het YouTube-kanaal van The North Face te vinden. Ze zijn echt het kijken waard met prachtige beelden en vaak sferische muziek. Voor deze blog richt ik me op de serie #QuestionMadness (onhandig in het Nederlands vertaald in ‘Een leven vol waanzin’). Hierin worden een aantal bergsporters geportretteerd.

Zie hier bijvoorbeeld het (korte) portret van Alex die zijn leven geeft aan het klimmen en niet in een huis, maar in een busje woont. Zijn gebrek aan bezittingen ervaart hij als ultieme vrijheid.

Spanningsveld

Er wordt hier een spanningsveld geraakt tussen het wel of niet hebben van materiële bezittingen en gelukservaring. Een thema dat mij in elk geval wel aanspreekt en mijn aandacht trekt. Ik schat in dat dat voor de doelgroep van The North Face ook zeker het geval is. Qua spanning had er wel meer uit gehaald kunnen worden, door nog meer de offers te laten zien die hij moet brengen (meer ‘conflict’ of ‘dreiging’).

Connectie: lef en vastberadenheid

Qua connectie: ik denk dat veel mensen binnen de doelgroep van The North Face zich verbonden zeer voelen met Alex: zijn lef en vastberadenheid in combinatie met een relaxte levensstijl zijn zeer inspirerend. Persoonlijk sprak het mij in elk geval erg aan (ik val dan ook zeker in de doelgroep!).

Merkboodschap: spot on

En hoe zitten we qua merkboodschap: ‘Never stop exploring’? Volgens mij spot on. Het is mij duidelijk dat deze mensen die hun sport tegen (of misschien wel over) de grens van het waanzinnige beoefenen de allerbeste materialen nodig hebben. Het zet The North Face neer als expert met materialen voor extreme omstandigheden.


3. Telfort – Genieten zonder te veel te betalen

Wie kent ‘em niet? De wat stuntelige ex-miljonair Hans die in Telfort-commercials iedere keer weer ervaart hoe het is om met minder geld rond te moeten komen. Inmiddels is Hans ook gaan vloggen, zoals je hieronder kunt zien.

 

 

De reden dat ik dit voorbeeld opneem, is omdat Telfort de enige provider is die al zo lang consistent op een verhalende manier over het merk communiceert. Als enige provider heeft Telfort drie Effies in de wacht gesleept, waaronder een gouden Effie (ook nog niet geëvenaard door een andere provider). Zeker voor een merk met een prijspropositie waar de norm is om hard aanbiedingen te roepen, is het knap hoe Telfort al jarenlang storytelling inzet om hun proposities onder de aandacht te brengen.

Spanning: niet klassiek

Eerst maar even beginnen met het element spanning. Het is nou niet op een klassieke manier spannend te noemen, maar toch trekken de ‘afleveringen’ met Hans de aandacht. Dat zit in het gegeven dat constant twee tegengestelde werelden elkaar ontmoeten: de wereld van de miljonair en de wereld van Jan Modaal. Het is een soort omgekeerd ‘rags to riches’-verhaal, dat we bijvoorbeeld ook hebben gezien in de bekroonde documentaire ‘The Queen of Versailles’ (aanrader!).

Connectie: de hoofdpersoon leren kennen

Voelen we connectie? Ook al is het over the top en zijn het duidelijk fictieve karakters, we leren Hans en zijn familie toch een beetje kennen. We kunnen ons misschien best voorstellen hoe het is om in een verslechterde situatie er het beste van te maken voor je gezin. Het wordt met humor neergezet door de naïeve optimistische manier waarop Hans met de nieuwe situatie omgaat. Vanuit verhalend perspectief zou je misschien Hans zijn zorgen, twijfels en dilemma’s nog wat meer willen zien, zodat hij wat menselijker wordt.

Merkboodschap: 100% match

Hoe verhoudt zich dit nu tot de merkpropositie van Telfort? Nou dat is een 100 procent match volgens mij. De positionering van prijsvechter op zoek naar slimme, goedkope oplossingen past naadloos in het verhaal van Hans. Wat ik dan weer niet snap is dat Hans compleet ontbreekt op de website van Telfort. Die is daardoor uitwisselbaar met de website van elke andere provider. Jammer, een gemiste kans. Daarnaast is het de vraag hoe lang Telfort deze campagne nog interessant weet te houden voor hun doelgroep, aangezien deze al ruim zes jaar loopt.


Een continu karakter

Brand storytelling kent veel vormen. Succesvolle voorbeelden scoren hoog op spanning, connectie en passendheid met het merk. Merken die brand storytelling goed toepassen, maken meerdere afleveringen binnen een serie en zorgen daarmee voor een continu karakter.

Bovenstaande voorbeelden zijn professioneel geproduceerd en zijn daardoor ook kostbaar. Uit ervaring weet ik dat brand storytelling niet altijd heel duur hoeft te zijn. Als je weet welke verhalen je wil maken, kun je die ook op een simpelere manier vastleggen. Zolang de kern is dat je verhalen brengt die oprecht en authentiek aanvoelen (of overduidelijk geacteerd zoals bij Telfort).

Hopelijk biedt dit artikel je inspiratie om brand storytelling (verder) toe te passen voor je eigen merk!

Comment

Comment

Episode 2: connectie met de held(in)

Heb je film op bovenstaand plaatje herkend? Zo ja, dan kom je ergens uit halverwege de jaren 80. Voor wie geen idee heeft, dit is een shot uit de film ‘The NeverEnding Story’. Een film die één van de belangrijkste principes uit verhalenland laat zien: connectie met de held.   

The NeverEnding story

Deze film gaat over een jongetje (Bastian) die een mysterieus boek vindt. Hij begint te lezen en kan niet meer stoppen. Het verhaal dat hij leest gaat over een kleurrijk land (Fantasia) dat dreigt te worden opgeslokt door een grote grijze massa (The Nothing). Een jonge krijger (Atreyu) wordt erop uitgestuurd om de ramp te voorkomen en moet daarvoor allerlei obstakels overwinnen. Bastian wordt volledig het verhaal in gezogen en leeft heel erg met Atreyu mee. Hij huilt als Atreyu zijn paard verliest in het moeras der droevenis en schreeuwt het uit als Atreyu op de rug van Falcor de draak over fantasia vliegt. Hij kan niet meer stoppen met het verhaal want hij is deelgenoot in het avontuur. Het lijkt er zelfs op dat het slagen Atreyu’s missie afhankelijk is van de leesactiviteit van Bastian. Dit verhaal is een schoolvoorbeeld van het eerste belangrijke principe van verhalen maken: connectie met de ‘held(in)’, oftewel de hoofdpersoon van het verhaal.

Connectie leidt tot meer interactie

In elk goed verhaal maak je als publiek connectie met de hoofdpersoon (en soms met meerdere personages). Die connectie maakt dat je als het ware zelf het verhaal beleeft. Daarom worden zoveel hersengebieden actief (zie vorige aflevering). Connectie met de hoofdpersoon in een verhaal leidt daarnaast tot de aanmaak van oxytocine, het hormoon dat onze empathische gevoelens verhoogt.

In storytelling-termen: je voelt je onderdeel van het verhaal. Maar hoe zorg je nou voor connectie? Denk in elk geval na over deze drie stappen:

Stap 1: Kies het juiste perspectief

Wij maken makkelijker connectie met personen/personages dan met groepen of abstracte constructen (zoals organisaties of merken). Maak dus een keuze vanuit wie het verhaal verteld wordt. Welke held gaat er op avontuur?

De keuze voor het juiste perspectief is soms lastig. Wij zien dat veel Brand of Corporate Stories vanuit het perspectief van de oprichter of een medewerker worden gemaakt. In veel campagnes voor producten of diensten zie je vaak de klant of product in de hoofdrol. Vraag jezelf af: vanuit welk perspectief kan ik mijn boodschap het meest krachtig overbrengen bij mijn publiek?

Stap 2: Zorg voor een herkenbaar dilemma

Hoe herkenbaarder de hoofdpersoon, hoe makkelijker wij ons hiermee kunnen identificeren. We willen de held leren kennen voordat we interactie met het verhaal kunnen aangaan. En dat lukt het beste door de held te laten vertellen over zijn of haar ‘struggles’ in de reis om iets te bereiken.

Het dilemma wordt ingegeven door deze twee tegengestelde krachten:

·     Drijfveren en dromen: Wat is de drive van deze persoon? Waar komt dat vandaan?

·     Obstakels: Wat staat hem/haar in de weg? Wat zijn twijfels, frustraties of angsten?

Stap 3: Geef je held kwetsbaarheid

In veel populaire verhalen zijn de hoofdpersonen niet per sé alleen sterke of krachtige persoonlijkheden, maar personages met zwakheden zoals jij en ik (denk aan Frodo uit Lord of the Rings of aan het lelijke eendje). Dat maakt de ‘held’ herkenbaar en invoelbaar. Juist als dit soort helden en heldinnen boven zichzelf uitstijgen worden wij geïnspireerd. Daarom worden wij allen blij als een telefoonverkoper bij Britain’s got Talent zich ineens ontpopt tot een fantastische operazanger of als een wereldbekende dj als Armin van Buren zo’n “gewone jongen” blijkt te zijn.

Voorbeeld: corporate story Vlaamsch Broodhuys

Hopelijk hebben we je een inkijkje gegeven in het belang van connectie met de held als startpunt voor een verhaal. Wij vonden dit een mooi voorbeeld: de corporate story van het Vlaamsch Broodhuys. Zitten alle elementen erin?

Ken je zelf voorbeelden die inspireren of juist de plank helemaal misslaan? We zijn benieuwd! Laat je reactie achter in de comments!

En mocht je je een hele dag willen verdiepen in deze materie? We geven kaarten weg voor het Content Marketing en Storytelling Congres.

Tot de volgende blog!

Sander en Ralph

StoryDiggers

Comment

Episode 1: A call to Adventure

Comment

Episode 1: A call to Adventure

De start van ons verhaal

Exact drie jaar geleden begon het avontuur van de StoryDiggers. Drie is in verhalenland een magisch getal, meer daarover kun je hier lezen. Ralph en ik spraken af in Dwaze Zaken, het cafeetje tegenover Centraal Station Amsterdam, wat het eerste jaar als kantoor diende. Wij deelden een vorig leven als marktonderzoeker en waren beiden gefascineerd door hoe je met feitelijkheden mensen in beweging zet. Beter gezegd waren we licht gefrustreerd over dat dat vrijwel nooit echt goed lukte op basis van rapporten, tabellen en presentaties.

Op datzelfde moment was “storytelling” een buzzword in marketingland. Verhalen als middel om informatie overdragen zodat deze eerder opgemerkt wordt, beter blijft hangen en aanzet tot actie. Waarom? Omdat verhalen emoties opwekken en mensen nu eenmaal gedreven worden door gevoelens. Zie hieronder de verschillen in breinactiviteit bij data en verhalen.

Dat sloeg bij ons in als… een goed verhaal. Ralph wilde ooit filmregisseur worden en ik ben door mijn vader (die allerlei spannende verhalen verzon voor het slapen gaan) geprogrammeerd om verhalen te zoeken en vertellen. Op dat moment besloten we werk te gaan maken van verhalen zoeken en maken. StoryDiggers was geboren.

Nu, 3 jaar later, helpen we allerlei klanten van grote corporates tot kleine startups met verhaalstrategie, corporate stories, brand stories, personal storytelling en jawel research storytelling.

No fuckhead! You’re not a storyteller

Maar die storytellingshype is nu wel voorbij. En iedereen is ineens storyteller. Is dat echt zo? Kijk even wat grammy award winnende designer Stefan Sagemeister daarover te zeggen heeft.

Nee dus, niet iedereen is een masterstoryteller, niet iedereen kan een bestseller schrijven of een blockbuster filmen. Dat zijn wij eens met Stefan. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat iedereen een goed verhaal heeft en dat mensen dat altijd interessant vinden. Kijk bijvoorbeeld maar naar Humans of New York dat verhalen van alledaagse New Yorkers wekelijks naar 20 miljoen volgers wereldwijd brengt. Daarnaast denken we ook dat iedereen baat heeft bij verhalen kunnen maken en delen. En wij zien ook dat het als vaardigheid te leren is.

De serie

Daarom beginnen we vanaf vandaag een wekelijkse serie om jullie de basics van verhalen te leren. We zullen per aflevering één element van verhalen behandelen met toelichting, cases en korte oefeningen.

Let’s go!

Wil je mee op avontuur? Houd dan de komende weken ons blog in de gaten of via LinkedIn!

Hier alvast de cliffhanger voor volgende week. Kennen jullie deze nog? Met dit verhaal gaan we van start in de volgende blog.

Wat is jouw favoriete film uit de jaren 80?

Comment

Meer drama in de collegezaal

Comment

Meer drama in de collegezaal

Wat is goed en kwaad? (Wanneer) mag je liegen? Moet je gehoorzaam zijn of je eigen pad trekken? Wat is je plek in de maatschappij? 

We proberen al duizenden jaren antwoorden te vinden op dit soort vragen. Wijze, slimme en soms gekke mensen zijn hiermee bezig (geweest). De antwoorden die zij vinden worden via verhalen de wereld ingeslingerd. Sages, legenden, mythologie en sprookjes geven vanaf jonge leeftijd inzicht in de dilemma’s van ons bestaan. De contexten waaruit de verhalen ontsproten zijn religie, filosofie en de afgelopen eeuwen vooral wetenschap. Waar religie en filosofie excelleren in verhalen overbrengen lijkt dat bij wetenschap wat minder makkelijk te gaan. Waarom? Omdat wetenschap vooral focust op empirie, feiten die tellen. 

Vandaar ook de struggle die wetenschappers hebben met hun briljante ontdekkingen uit te leggen aan het brede publiek….of aan studenten. Wetenschappers vinden het vaak lastig om uit de data te stappen en de wereld van emoties te betreden. Echter als ze dit wel doen krijgt hun werk meer impact. Kijk maar naar het succes van verhalenplatforms als Ted of the School of Life. Of ga zelf maar, na wie was je favoriete leraar(es) of professor? Vaak is dat de docent die de mooiste, rijkste en meest tot de verbeelding sprekende verhalen kon vertellen over de stof. Voor de hoorcolleges van Igor van Krogten kwam ik bijvoorbeeld wél mijn bed uit tijdens mijn eerste jaar psychologie. Niet persé omdat ik zijn vak persoonlijkheidsleer zo interessant vond, maar vooral omdat hij (onversterkt) collegezaal A toesprak en spannende verhalen vertelde over thema’s als liefde of angst.

In de huidige informatiemaatschappij worden we (en vooral jongeren) continu gebombardeerd met allerlei boodschappen. Vanuit ons persoonlijke netwerk of de organisaties waarmee we in contact zijn. Dit maakt het ons moeilijk om te focussen. Voor de zenders van boodschappen is het lastig om binnen al dat informatiegeweld op te vallen en vervolgens aandacht vast te houden…ook in de collegebanken. 

Gister lanceerde de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden de fictie film “On Being a Scientist”. De film bestaat uit 9 delen, die gaan over dilemma’s en valkuilen die je als wetenschapper tegenkomt. Het is een prachtige film waarvoor kosten nog moeite gespaard zijn zo te zien. Al direct in de eerste aflevering wordt t spannend zodra bij de inauguratie van de professor iemand in de zaal op staat en de vraag stelt of de professor zijn bijzondere ontdekkingen echt zelf gedaan heeft? Er volgt een pijnlijke en spannende stilte…gevolgd door een scene waarin hersenen worden gefrituurd onder het genot van een rood wijntje. Als je geïnteresseerd bent in wetenschap, onderwijscommunicatie of storytelling raad ik je aan hem zeker te kijken.

Wat mij betreft heeft de Universiteit “het verhaal” op prachtig eigentijdse wijze teruggebracht in de collegebanken, en daarbuiten. Het geeft de wetenschapper een gezicht en een kijkje in de ivoren toren. Dit alles met veel spanning, drama en volgens de wetten van storytelling. Ik hoop dat veel studenten en mensen werkzaam in het onderwijs zullen kijken en zij stil staan bij belangrijke vragen waar die als wetenschapper maar ook als mens voor je kiezen krijgt. Ik hoop ook dat marketing- en communicatieprofessionals werkzaam in het onderwijs de film kijken en zich realiseren wat de kracht is van verhalen die zich in en om hun instelling afspelen. Want dit is natuurlijk een ultiem middel om het ware verhaal over je instellingen te vertellen.

Comment

Not your regular weekendje StoryDiggen

Comment

Not your regular weekendje StoryDiggen

Als StoryDiggers bevinden Ralph en ik ons vaak in kantoorpanden bij de marketingafdeling, in vergaderruimtes (met namen die tot inspiratie moeten aanzetten), startup hub’s, hippe koffietentjes, trainingscentra en andere leuke en minder leuke plekken. Gesprekken die we hebben gaan over merken, doelgroepen, missies, visies, proposities, contentkalenders en uiteindelijk over mensen, helden, monsters en speciale wapens. Dat is de natuurlijke habitat van de StoryDigger. Daar voelen wij ons als een vis in het water.

Hoe anders was dat toen ik op een donkere avond over een onverlichte weg in de middle of nowhere reed. Het was ijskoud buiten en het enige dat ik zag was onderstaand beeld en het blauwe schijnsel van mijn Waze GPS. Ik hoopte dat ie hier (ergens in Gelderland of Overijssel) nog bereik had… 

Waar was ik naar op weg? Naar een weekend storydiggen en -tellen met jonge ambassadeurs van de IMC-weekendschool. Samen met de Bonnie van the Whole Package en Ilja van de IMC weekendschool hebben we in de maanden hiervoor een programma opgezet om een groep jongeren op te leiden tot ambassadeurs van de weekendschool. Voor wie de weekendschool niet kent: dit is een te gekke school waar nieuwsgierige kinderen uit achterstandswijken in contact komen met bevlogen professionals uit allerlei vakgebieden om zo hun horizon te verbreden.

Weekendje Storydiggen in het bos zou de ideale omgeving zijn voor een StoryDigger toch? Maar waarom voelde ik me dan toch licht nerveus en gespannen? Was het de duisternis of was het iets anders? Misschien was het wel dat ik geen idee had over of ons programma wel genoeg aansloot op de slimme en misschien wel bijdehante jongeren? Zouden ze niet in slaap vallen bij theorieën van Joseph Campbell? Waren ze wel lief? En zou het niet te persoonlijk worden? Persoonlijke verhalen van kids opgraven is wel even iets anders van verhalen voor bedrijven.

Bij aankomst op de plek (die trouwens prachtig was) koos ik een slaapkamer. Daarna gingen we aan de slag om het diner te maken. Hier maakte ik al kennis met een paar deelnemers, vrolijke energieke mensen. Aan tafel maakte iedereen kennis met elkaar en dat gaat makkelijker als er heerlijk eten voor je neus staat. Daarna gingen we direct aan de slag. Eerst op relaxte wijze kennis maken en vervolgens direct de diepte in met de vraag: Wie ben jij?

Wie ben jij? Een simpele vraag, maar best lastig te beantwoorden. Ben je wat je meemaakt? Wat je ouders je hebben geleerd? Ben je de keuzes die je maakt? Ben je de dromen die je hebt? Met deze vraag ging het gelijk los. Stuk voor stuk deelden we ons levensverhaal. Ik heb nog nooit zo’n open en eerlijke groep meegemaakt. We lachten, we huilden, want man o man als mensen eerlijk over zichzelf vertellen komt dat binnen zeg!

De volgende ochtend vroeg zag ik pas hoe prachtig de omgeving echt was. 

We zijn twee dagen keihard aan de slag gegaan met het uiteenrafelen en verfijnen van de persoonlijke verhalen. We sleutelde aan de inhoud en aan presentatie. We waren psychologen, acteurs en actrices, schrijvers, regisseurs, filosofen en nog veel meer. We hebben elkaar geholpen monsters te vinden en te verslaan.

Uiteindelijk ging iedereen met een eigen verhaal naar huis. Een verhaal dat op elk moment van pas komt, dat je kunt vertellen bij een sollicitatie, een presentatie als ambassadeur van de IMC weekendschool, aan je vrienden en familie. Maar bovenal een verhaal dat je verbindt met jezelf en je daarmee richting geeft voor verdere avonturen in het leven.

Voor mij persoonlijk was het echt een onvergetelijke ervaring die me zomaar gegeven is door deze bijzondere jongeren en de mensen waar ik mee samenwerkte. Diepe buiging en heel veel dank voor iedereen die erbij was. Het is te gek om een StoryDigger te zijn, want iedereen heeft een goed verhaal!

Comment

Webinar Brand Storytelling

Comment

Webinar Brand Storytelling

Afgelopen woensdag mochten we voor NIMA een kort webinar geven over onze kijk op Storytelling als marketing/communicatietool. Het was een grappige ervaring om een verhaal te vertellen voor de camera zonder de reactie van je publiek te kunnen zien. We hebben kort stilgestaan bij drie vragen:

  1. Wat is Storytelling?
  2. Waarom is Storytelling relevant voor bedrijven?
  3. Hoe werkt Storytelling

Het webinar is hier terug te kijken. 

Comment

Content en soaps

Comment

Content en soaps

Wat contentmarketing kan leren van soapseries

Iedereen heeft wel zo'n oom. Die op verjaardagsfeestjes alle aandacht naar zich toe probeert te trekken met zijn ellenlange, oersaaie anekdotes. Hij voelt niet aan dat hij zelf de enige is die geïnteresseerd is. Je lacht schaapachtig mee en maakt je vervolgens met een excuus uit de voeten: 'even nog een biertje halen, ben zo terug...'.

Contentmarketing slaat vaak plank mis

Als het over contentmarketing gaat, zie ik veel voorbeelden voorbij komen die doen denken aan mijn oom. Merken die zichzelf voorhouden dat ze moeten gaan denken als een uitgever en vervolgens allerlei content uitspugen waar niemand écht op zit te wachten, behalve de organisatie zelf en het creatieve bureau dat het ontwikkeld heeft.

Content of story?

Misschien gaat het al mis bij het woord 'content', afgeleid van 'something contained': inhoud.  Een ziellozer woord bestaat niet. We willen inspiratie, vermaak, geraakt worden, aan het denken gezet worden, ga zo maar door! Dat gevoel krijg ik nou niet echt bij 'content'. Vandaar dat de term 'storytelling' zo'n hit is, een begrip dat wat mij betreft ook beter de lading dekt.

Ken je publiek!

Het is niet voor niets dat op het Content Marketing World Event afgelopen jaar types als Kevin Spacey ons marketeers probeerden uit te leggen hoe je dat nou doet, het vertellen van een goed verhaal. Volgens Spacey is één van de drie uitgangspunten van een goed verhaal het kennen van je publiek: goed begrip van degenen waar je je tot richt. I couldn't agree more...

Het ontstaan van soap-series

Zelf vind ik nog steeds het ontstaan van de soap-serie tot de verbeelding spreken als het gaat om publiek het startpunt maken van het verhaal dat je wil vertellen. Voor wie er niet mee bekend is: soap-series zijn ontwikkeld door wasmiddelenfabrikanten in de jaren vijftig. Vandaar de naam 'soap'. De fabrikanten gingen op zoek naar een manier om de aandacht van huisvrouwen te krijgen om vervolgens hun producten aan te prijzen.

Verdiep je in het leven van je publiek

De wasmiddelenfabrikanten hebben zich eerst eens goed in de interesses van de huisvrouw verdiept. Deze vrouwen wilden hun eigen dagelijks leven af en toe ontvluchten en waren gefascineerd door intriges en romances tussen gewone mensen zoals zijzelf. De wasmiddelenfabrikanten besloten hierop in te spelen met een dagelijkse serie, de soap-serie. Waarin uiteindelijk hun producten weer een plek kregen.

Het publiek als startpunt bij contentmarketing: problemen

Er zijn echter twee problemen bij het nemen van het publiek als startpunt bij contentmarketing:

1) Het publiek als homogene groep bestaat niet, er zijn vaak verschillende groepen met verschillende interesses.

2) Het publiek raakt vaak snel uit zicht op het moment dat je creatie ingaat

Persona's geven sturing in contentstrategie

Om bovenstaande problemen te ondervangen werken veel merken met persona's bij de start van hun contentstrategie. Persona's zijn verbeeldingen van verschillende publieksgroepen waarin interesses en mediavoorkeur een prominente rol hebben. Persona's ontstaan door inzichten vanuit doelgroepen op een inspirerende manier weer te geven, zodat het voor een ieder makkelijk te begrijpen is en een zichtbare plek krijgt in het proces van contentproductie.

Als persona's op een goede manier ontwikkeld zijn, bieden ze inspiratie in het creëren van story topics ('Marc houdt van reizen, kunnen we dat als startpunt nemen?') en zijn ze een uitstekend middel om de relevantie van geproduceerde content te bepalen ('wordt Mark zijn aandacht hierdoor echt voldoende getrokken?').

To sum it up

Persona's helpen dus om relevante content vorm te geven. En om te voorkomen dat je tijd, geld en energie stopt in het maken van content die achteraf niemand écht interessant vindt. Zodat je niet die oom wordt, op dat verjaardagsfeestje, die eindelijk op stoom denkt te zijn als zijn gesprekspartner zegt: 'even een biertje halen, ben zo terug...'

Comment

Tips en tricks

Comment

Tips en tricks

We hebben hier een paar interessante infographics over storytelling voor je verzameld. Helaas zijn ze zelf niet allemaal volgens een goede verhaallijn opgebouwd, maar hier zitten wel wat goede inzichten, tips en trics in om in te zetten als je verhalen wilt gaan maken voor je eigen werk of organisatie. Doe er je voordeel mee!

Comment