Vinden, maken en uitdragen van het verhaal 

Het maken van een corporate story of brand story is een proces waarin we eerst op zoek gaan naar de kern van het merk/de organisatie. Vanuit historie, maar ook zeker het heden en de toekomst. Wat is de verbindende factor die wordt herkend, inspireert en richting geeft? En hoe maken we dat spannend en relevant voor verschillende doelgroepen? Grofweg bewandelen we de volgende drie stappen:

Corporate Story vinden.JPG

Vinden VAN BASISVERHAAL

In de storytelling workshop gaan we op zoek naar de kern van het merk. Wat is de dynamiek van het merkverhaal? Wat zijn de belangrijkste krachten?  We zullen gezamenlijk het basisverhaal verbeelden, doorleven en verrijken met creatieve oefeningen en middelen. 

Corporate story maken.png

MAKEN VAN BASISVERHAAL

We werken de learnings uit de brand storytelling workshop uit tot een basisverhaal. Dit is een verhaal waarin duidelijk wordt waar het merk in de kern voor staat, wat de ambitie is en wat het bedrijf onderscheidend en relevant maakt voor klanten. We werken de story uit in een brand book met visuals.

Corporate Story delen.jpg

DELEN VAN VERHAALLIJNEN

We helpen het basisverhaal te verspreiden. Hoe kunnen medewerkers hun eigen verhaal vinden en delen vanuit de brand story /corporate story? Hoe vertalen we verhaal naar onze kanalen, zoals de website? Hoe zetten we verschillende verhaallijnen uit die het grote verhaal vertellen?